JOMPAY MY INFAQ
jompay1.jpg

Biller Code: 95265

Ref 1: Nama

Ref 2: No Telefon

JomPay online di Perbankan Internet dan Telefon Mudah Alih dengan akaun semasa, simpanan atau kad kredit 

LANGKAH 1

Log masuk Perbankan Internet Anda, Pilih Bayar Bil dan pilih "JomPay"

LANGKAH 2

Masukkah amaun sumbangan anda

LANGKAH 3

Masukkan biller code 95265

LANGKAH 4

Masukkan  NAMA untuk Ref - 1

Masukkan NO TELEFON untuk Ref - 2

Tentukan resit transaksi (soft copy) disimpan untuk rujukan kami.

LANGKAH 5

Setelah perbankan internet selesai, isi maklumat penyumbang dan pembayaran di borang atas talian yang disediakan