SUMBANGAN WAKAF ATAU MY INFAQ

TUNAI

SERAHAN WANG TUNAI KE PUSAT WAKAF INTELEK

CEK

ATAS NAMA

"INSTITUT PROFESIONAL BAITULMAL SDN BHD"

PERBANKAN INTERNET

JOMPAY atau PINDAHAN

DEPOSIT ATM

AKAUN BANK RAKYAT

110511003152